Amatørtrenerkurs 2024

Skrevet av Liv Kristiansen,  16.02.2022
Artikkelbilde

Det vil avholdes amatørtrenerkurs 25. og 26. april på Øvrevoll. Kurset er åpent for alle interesserte.

Oppdatert 2. april: Kurset blir ikke gjennomført pga for få påmeldte. Er du interessert i et kurs senere, ta kontakt med liv.kristiansen@norskgalopp.no så vil du få informasjon om det blir satt opp noe senere.

Ved tilstrekkelig antall deltakere arrangerer Norsk Galopp amatørtrenerkurs på Øvrevoll torsdag 25. og fredag 26. april. 

Kurset er åpent for alle som er interessert, med og uten planer om å ta ut lisens. 

Søkere bør gjøre seg kjent med lisensbestemmelsene og Skandinavisk Reglement for Galoppløp før kurset (Kapittel 3 og 4) 

Ved påmelding til amatørtrenerkurset vil hver deltaker få tilsendt en link og log in-informasjon til et grunnkurs. Her testes deltakeren i forståelse og kunnskap i sporten. Her må man bruke linker og reglementet for å finne svar på spørsmålene. Deltakere må beregne en del tid for å få gjennomført dette grunnkurset. 

  

Kursdag 1, torsdag 25. april. 

Forveiledning med Postdoktor Rasmus Bovbjerg Jensen, Norges miljø – og biovitenskaplige universitet. 

Mattilsynets stevneveterinærer Kjetil Hamnes og Ingeborg Bakken. Stevneveterinærordningen, praksis og erfaring på løpsdager mm. 

Selvdømmeordningen, Norsk Galopps reglement ved representant fra Den Lavere Voldgiftsrett. 

 

Kursdag 2, fredag 26. april. 

Melding til løp, rutiner og generell informasjon. 

Handicapping. Skandinavias handicapper Nicholas Cordrey, innføringskurs i og informasjon om den skandinaviske reglementskomiteens arbeid. 

Q & A med profesjonelle trenere. 

Eksamen for de som skal søke lisens. 

Kursstart begge dager ca kl 9.00 

 

Vær oppmerksom på et seminar med fokus på etologi og hestevelferd som vil være obligatorisk for nye trenere.

Dato for dette er ikke bestemt 


Ved bestått prøve kan man søke lisens.  

Lisens gis den med tilstrekkelig erfaring, og som oppfyller krav i lisensbestemmelsene. 

Ønsker du å bli med? 

Påmelding med følgende informasjon: 

Navn: 

Fødselsdato: 

Postadresse: 

Mobilnummer: 

Fortell kort din bakgrunn erfaring med hest og med din erfaring i galoppsporten: 

*** 

Send påmelding til liv.kristiansen@norskgalopp.no innen tirsdag 2. april. 

Lunsj og enkel servering begge dager. 

Pris: 2500 kroner. 

 

Ved fullført og bestått kurs, vær oppmerksom på dette: 

Erfaring og kunnskap vektlegges mest ved søknad om lisens. Nye søkere bør ha referanse fra en med god erfaring i sporten som bekrefter at de vil følge opp og hjelpe søkeren, en mentor.  

Lisenssøknadskjema skal signeres av en lisensiert profesjonell trener.  

Det skal legges ved minimum to relevante, skriftlige referanser med søknadsskjema.