Viktig informasjon til oppdrettere / hoppeeiere.

TIL OPPDRETTERE / HOPPE EIERE MED AVLSHOPPER SOM SKAL REISE UT AV LANDET

TIL FØLLING OG/ELLER TIL BEDEKNING – HOPPE MED FØLL VED FOTEN;

 

VIKTIG INFORMASJON!

-          EIER MÅ SØKE OM UTREISE PÅ SKJEMA «SØKNAD EKSPORT/ MIDLERTIDIG UTFØRSEL» I GOD TID FØR HOPPEN REISER UT AV LANDET.
 
SKJEMA FINNER DU PÅ VÅRE SIDER  www.ovrevoll.no / → skjemaer.

 

-          EIER VIL DERETTER FÅ TILSENDT EN BCN (BREEDING CLEARANCE NOTIFICATION),
EN UTREISEMELDING.

 

-          DETTE SKJEMAET LEGGER DU I PASSET TIL HOPPEN FØR UTREISE.

 

-          PASSET SKAL IKKE SENDES INN.

 

-          NORSK JOCKEYKLUB SENDER EN KOPI AV MELDINGEN TIL ORGANISASJONEN I INNREISELANDET.

 

-          EIER SKAL SENDE EN MELDING TIL ORGANISASJONEN I INNREISELANDET MED DATO FOR NÅR HESTEN RETURNERER TIL HJEMLANDET.

 

HOPPE SOM REISER MED FØLL VED FOTEN

-          FØDSELSMELDINGEN SKAL VÆRE INNSENDT OG FØDSEL REGISTRERT I NORSK JOCKEYKLUB.

-          FØLLET SKAL MICROCHIPPES OG DNA TYPES FØR DET REISER UT MED MOREN. MICROCHIP ETC. SENDES VED HENVENDELSE TIL NJ.

-          FØLLET MÅ HA EGET PASS (ny regel fra Mai 2018)

NB!

HOPPER SOM FØLLER I UTLANDET. FØLLET REGISTRERES I FØDSELSLANDET I GOD TID FØR RETUR OG PASS FERDIGSTILLES

 

Husk gjeldende tollregler ved tilbakeførsel. Kopi av tolldeklarasjon skal sendes Norsk Jockeyklub.

Ved spørsmål kontakt med undertegnede på mail marianne.ek@rikstoto.no eller tlf. 22956202.

Mai  2018

Marianne Ek