Innkalling til Årsmøte 2023

13.03.2023

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023

MANDAG 27 MARS KL 18 PÅ SEKRETERIATET ØVREVOLL

Kun medlemmer som har betalt kontingenten 2023 i god tid før møtet har anledning å stille.

Disse melder seg i god tid via mail til Maria Robertz, robertzmaria@gmail.com.

Kontonr NFFF: 2525 30 65659 og Vipps 563304, beløp 600kr.

 

Det gjøres oppmerksom på at skriftlig, undertegnet fullmakt kan benyttes, denne må fremvises ved møtestart.

 

Til behandling foreligger følgende saker:

Sak 1. Godkjenning av innkallelsen og dagsorden

Sak 2. Valg av møteleder

Sak 3. Valg av referent

Sak 4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Sak 5. Årsberetning

Sak 6. Regnskap 2022

Sak 7. Fastsettelse av kontingenten

Sak 8. Valg av styre;

Styreleder: Maria Robertz ( på valg )

Nestleder: Morten Buck ( ikke på valg )

Styremedlem: Elisabeth Vergara ( på valg )

Styremedlem: Alexandra Torgersen ( ikke på valg )

Styremedlem: Tor Majorsæter ( på valg )

Varamedlem: Julie Gjestvang ( på valg )

Varamedlem: Thrine M. Andersen ( på valg )

Varamedlem: Silja Støren ( på valg )

 

 

 

 

Styret har følgende forslag til nytt styre:

Styreleder: Maria Robertz ( tar gjenvalg for 2 år )

Nestleder: Morten Buck ( tar gjenvalg, 1 år igjen )

Styremedlem: Julie Gjestvang ( ny, for 2 år )

Styremedlem: Alexandra Torgersen ( tar gjenvalg, 1 år igjen )

Styremedlem: Tor Majorsæter ( tar gjenvalg for 2 år )

Varamedlem: Gina Mathisen ( ny, for 1 år)

Varamedlem: Thrine M. Andersen ( tar gjenvalg for 1 år )

Varamedlem: Silja Støren ( tar gjenvalg for 1 år )

 

Sak 9. Forslag om fjerning av regneskapsfører da dette ikke er påkrevet.