Kjøp av drektig hoppe fra utlandet

17.11.2020

Norsk Jockeyklub deler ut importtilskudd på kr 20.000 til totalt 8 hopper pr år dersom det kjøpes inn drektig hoppe utenfor Skandinavia.

Eget søknadsskjema for dette. (link øverst til høyre)

 

Norsk Jockeyklub har vedtatt at det også er mulig å kjøpe en drektig hoppe på auksjon i utlandet og at dersom den føller i utlandet i påvente av å bli bedekket på nytt  før hjemkomst, så vil føllet kunne bli norskoppdrettet under spesielle forutsetninger.

Følgende forutsetninger gjelder for dette:

  • Hoppen kjøpes fra land utenfor Skandinavia    
  • Hoppen skal aldri tidligere ha vært norskregistrert.
  • Registreringssøknad av hoppen sendes Norsk Jockeyklub i god tid før hoppen føller i utlandet. (Intensjonsavtale)
  • Føllet skal registreres hos galopporganisasjonen i landet det er født.
  • Føllet skal innrapporteres til Norsk Jockeyklub senest tre måneder etter fødselen.
  • Hoppen importeres til Norge innen 9 måneder fra kjøpsdato.
  • Føllet importeres til Norge senest 31. desember i fødselsåret og må bli i Norge til 1. juni året etter.
  • Søknadsskjema om import, og avtegn tegnet av norsk veterinær skal være utført senest 31. desember i fødselsåret.

 Eget skjema / Inttensjonsavtale må sendes inn umiddelbart etter kjøp av hoppen.(link til skjema øverst til høyre)