Importstøtte fra Norsk Galopp

Skrevet av Liv Kristiansen,  11.07.2023
Artikkelbilde

Norsk Galopp ønsker å stimulere til innkjøp av nye hester og øke antall startende i løp på Øvrevoll.

Norsk Galopp vil gi et tilskudd på 30.000 kroner ved import av 2-årige og eldre hester fra land utenfor Skandinavia. 

Importstøtten ble innført i 2021 og gjelder også for hester som importeres 2024.

Utbetales den som importerer hesten til Norge og innregistrer hesten hos Norsk Galopp.

 

Følgende vilkår må oppfylles:

- Hesten skal importeres til Norge og være i norsk trening.

- Hesten må i løpet av 12 måneder starte i minimum tre løp* på Øvrevoll Galoppbane.

- Søknad om importtilskudd må være innkommet Norsk Galopp senest 18 måneder etter at hesten bli importert.

 

Beløpet utbetales én gang pr hest.

Berettiget person må selv fremsette krav til Norsk Galopp når vilkår er oppfylt, senest 18 måneder etter hesten ble importert til Norge. Søknad sendes Liv Kristiansen, importstøtten vil bli ført gjeldende hesteeierkonto og utbetales med øvrige premier. 

Det er eier av hesten når den bli importert til Norge som kan søke om tilskudd. Dette gjelder også dersom hesten selges. Dersom hesten blir eksportert før kravene innfris vil importstøtte ikke betales ut.

*ikke medberegnet storløp, løp oppført i proposisjonsheftet for storløp.