Breeders - Skandinavisk Breedersordning

Artikkelbilde

Fra og med avkom født 2011 - felles Skandinavisk Breeders ordning. Liste over anmeldte hingster finner du HER (oppdateres).

 

Hingster til Skandinavisk Breeder’s skal anmeldes 15. februar i bedekningsåret. 

 

 -       Hingster oppstallet i Skandinavia meldes til organisasjonen i det land de er oppstallet. (Norge mail til Susanne Kolling, klikk her)

 

-       Hingster oppstallet utenfor Skandinavia anmeldes til Svensk Galopp. (klikk her)

 

Anmeldelsesavgift tilsvarer en bedekningsavgift. Publiseres ulike alternativer er det høyeste alternativ som skal betales.  Dersom det ikke er publisert en bedekningsavgift, skal avgiftens størrelse bestemmes av de tre arrangørlandene ut fra en markedsmessig vurdering. Bedekningsavgift inkluderer sprangavgift + avgift ved konstatert drektighet/levende føll.

Laveste pris 5000 SEK.

 

Føll etter hingster tilsluttet ordningen, skal anmeldes til den Skandinaviske Breeders ordningen desember i fødselsåret (oppgitt i proposisjon).

Avgift € 150 pr føll.

 

Neste termin forfaller til betaling desember når hesten er åring. 

Kostnad € 150.

 

Føll registrert i Skandinavia meldes til respektive organisasjon i det landet de er registrert/skal registreres.

 

Fra og med Breedersserien 2022-24, (Norsk Breeders 2023), må hestene anmeldes i de to øvrige landene til 3. termin dersom hesten skal med der.

Strykning fra respektive løp i Danmark, Sverige og Norge må gjøres til de respektive løpsarrangører.

 

Norskoppdrettede og føll født utenfor Skandinavia men som skal importeres til Norge, meldes til susanne.kolling@norskgalopp.no

 

Svenskoppdrettede meldes til sport@svenskgalopp.se

 

Danskoppdrettede meldes til Cira Amelung cira@danskhv.dk