Eksport av hest, også midlertidig utførsel

Når du skal eksportere hest til utlandet permanent eller midlertidig sendes følgende Norsk Galopp før hesten reiser ut:

 

 - Utfylt skjema «søknad om utførsel» (benytt skjema til høyre på siden)
 NB, kopi av veterinærattest fra distrikstveterinær skal legges ved. (gjelder ikke midlertidig utførsel)

- Eierbevis hvis hesten er solgt

Ved midlertidig utførsel av hest f.eks. til avl
- Fylles ut søknadskjema som sendes Norsk Galopp før hesten reiser ut. NG vil da lage en BCN eller GNM som skal legges i passet til hesten. Hesten kan da være ute i 9 mnd.

Når den kommer tilbake igjen, må den være i Norge i minst 1 mnd før den igjen kan taes ut midlertidig.


Ved spørsmål kontakt Marianne Ek, tel 22956202, email marianne.ek@norskgalopp.no.