Storløp i Norge

Storløpsanmeldelser i Norge:

Etteranmeldelse i hovedløp der intet annet er bestemt i proposisjonen, aksepteres til og med dagen før siste termin forfaller.

Etteranmeldelsesgebyr: 250 % av forfalte terminer.

I tillegg betales gjenstående terminer.

 

 

Forsommerløp for 3-åringer.pdf
Norsk Derby 2025.pdf
Norsk Derby 2024.pdf
Breeders Prize Classic 2025 (født 2022).pdf
Breeders Prize 2024 (født 2021).pdf
Breeders Prize 2026 (født 2023).pdf
Pounds til kilo_2.JPG
Pounds til kilo_1.JPG
Handicapkonverteringstabell.2021.pdf