Vedr løp 6 fredag 20. november 2009

25.11.2009
Artikkelbilde

Hest nr 8 Solan var urolig under innlastingen i startboks og steilet opp flere ganger etter at han var på plass. Da starten gikk åpnet ikke døren seg for hest nr 8. Det viste seg at hest nr 8 Solan hadde sparket til åpningsmekanismen slik at hele den ene døren var blitt skjev og derfor ikke åpnet seg. Den måtte etter løpet brytes opp med brekkjern. Starteren signaliserte for omstart og informerte løpsleder om å utløse lyd- og lyssignal som er montert rundt dirt track banen. Dette ble ikke registrert av løpsleder og systemet ble derfor ikke aktivert. Vedkommende som skulle ha signalisert for omstart med flagg forlot banen uten å ha registrert starterens signal om omstart.

 

Den Lavere Voldgiftsrett vurderte hendelsen etter løpet og valgte å erklære løpet for gyldig, i det hest nr 8 Solan var unders starters ordre og i startboksen, da døren ble ødelagt ved at hesten steilet opp og traff åpningsmekanismen med forbena.

 

For ordens skylde nevner jeg at Øvrevoll akkurat har investert ca kr 80.000 i nytt lyd- og lyssignal som er montert på seks forskjellige lysmaster rundt banen. Dette skal utløses av løpsleder ved omstart og ved ulykker dersom løp må stoppes.

 

Det viste seg denne gangen at det må være en forutsetning at også starter har egen bryter slik at han også kan aktivere lyd- og lyssignal ved omstart. Dette vil bli brakt i orden til neste løpsdag.

 

Øvrevoll Galopp AS

Hans Petter Eriksen

Adm dir