Til trenere og brukere av treningsfasiliteter på Øvrevoll

23.03.2009
Artikkelbilde

Antallet hester som oppstalles og trenes daglig på Øvrevoll er høyere enn noensinne.

For å unngå ulykker og skader er det derfor meget viktig at gjeldende regler for bruk av banen overholdes.

I tillegg må man tenke konsekvenser av det man til enhver tid gjør.

Utskriftsvennelig versjon - heng opp i stallen

 

Bruk av dirt track – indre bane

Ta hensyn til andre trenere som allerede er i gang med treningen.

Det er ikke akseptert å ri for nærme hester fra andre trenere.

Pull alltid opp hesten før overgangen, trav mot utgang. Skritt kun fire - fem meter forbi før dere snur og går ut av banen.

Skritter dere rundt på midten for å gå ut på banen, vent med å gå ut mot overgangen, dersom det er andre hester på vei ut av banen. Dette for å unngå situasjoner som kan føre til skader.

Rolig canter skal foregå utvendig i banen.

 

Unødvendig kjøring på stallvei

Stallveien er allerede hardt belastet. Trenere og andre som må bruke bil for å se på treningen, skal ikke benytte stallveien men kjøre rundt og parkere på parkeringsplass syd.

 

Ridning på vei

Vi minner dere alle om at det finnes en eksisterende avtale med Trafikkutvalget ved Grav Skole, vedrørende ridning på veiene.

I henhold til denne avtalen skal ikke hester rides på veiene rundt Øvrevoll i perioden 08.00 til 08.30 mandag til og med fredag.

Det er i dette tidsrommet barna går til skolen.

Vi ber om at dere respekterer dette og informerer samtlige ansatte og ryttere slik at denne avtalen kan følges opp.

I det siste har vi hatt tilfeller hvor hest har sparket til bil. Informer ryttere om at de tar nødvendig hensyn når de rir på veien. Husk å opptre høflig og bruk sunn fornuft. Ta alltid hensyn til gående.

 

 

Treningstider og regler Øvrevoll Galoppbane 2009

(Gjelder fra 1.4.2009)

 

Dirttrackbanen er åpen for trening til følgende tider :

Dag                     Formiddag                          Ettermiddag

Mandag               06.00 – 13.00                    16.00 – 18.00  (høyre rundt)

Tirsdag                06.00 – 13.00                    16.00 – 18.00

Onsdag                06.00 – 13.00                    Stengt            

Torsdag               06.00 – 12.00                    Stengt             (høyre rundt)

Fredag                 06.00 – 13.00                    16.00 – 18.00 

Lørdag                 06.00 – 13.00                    16.00 – 18.00  (høyre rundt)

Søndag                06.00 – 13.00                    Banen blir ikke preparert søndager

 

Ved behov vil banen bli vannet under preparering kl 09.00 og 11.00

Forøvrig vil banen bli preparert hver hele time.

 

Dirttrackbanen er åpen for trening av ridehester lørdager 16.00 – 18.00 .

 

NB! Løpsdager stenger banen kl 12.00 på hverdager og kl 10.00 på lørdager / søndager.

Startbokstrening

Hver onsdag fra kl 11.00 – 12.00 på indre bane.

Startbokstrening skal forhåndsbestilles senest dagen før til tlf 22 95 62 24.

Hestepass må medbringes for godkjenning. Dersom startbokstrening foregår på dirt track banen, stenges banen for øvrige hester fra kl 12.00.

Generell informasjon

Skritt og trav skal ikke foregå på dirttracken. Mandag, torsdag og lørdag høyrevolte, med oppulling og utridning ved 1600 m start publikumsside.  Øvrige dager rides venstrevolte med oppulling og utridning ved overgang stallside. Hurtigarbeide foregår innvendig i banen, rolig arbeid utvendig. Etter endt jobb forlat banen snarest mulig.

All kjøring over banen er forbudt. Dette gjelder selv om bommen står oppe. Kjøring på stallveien skal begrenses.

Iht. reglementet skal hjelm alltid benyttes. Hakestroppen skal være festet hele tiden under ridning. Overtredelse rapporteres til Norsk Jockeyklubs styre som ilegger ansvarshavende trener kr 500 i bot. Vi anbefaler også bruk av sikkerhetsvest.

Trenere må vise ansvar og kun benytte ryttere som er tilstrekkelig dyktig og rutinert til å ri på banen. Trener er ansvarlig for at overnevnte regler følges. Brudd på bestemmelsene rapporteres til Norsk Jockeyklubs styre.

 

Ridning på vei - skolevei

I henhold til avtale med Trafikkutvalget Grav Skole  skal ikke hester rides på veiene rundt Øvrevoll i perioden 08.00 til 08.30 mandag til og med fredag.

Det er i dette tidsrommet barna går til skolen.

Dette må respekteres og ber om samtlige ansatte og ryttere informeres, slik at denne avtalen følges opp. Overtredelse vil bli påtalt.

Vaksinasjon

Samtlige hester som oppholder seg på Øvrevolls baneområde skal være vaksinert mot influensa iht. gjeldende bestemmelser. Siste vaksine skal ikke være eldre enn 12 måneder. Vaksinasjonsattest skal medbringes.

Nødtelefoner i Bærum

Brann , større ulykker            110 – 66 76 42 00

Ambulanse                             113 – 67 80 94 00

Politi                                        112 – 67 57 60 00