Bedekningstilskudd gjeldende for 2009

Skrevet av Liv Kristiansen,  13.01.2009
Artikkelbilde

Det utbetales et bedekningstilskudd på NOK 10.000 til eier av norskregistrert fullblodshoppe.

Beløpet utbetales til oppdretter ved konstatert drektighet pr 1. oktober 2009.

 

- Før utbetaling finner sted skal det sendes inn til Norsk Jockeyklub veterinærattest som dokumenterer drektighet, utfylt springseddel fra hingsteholder samt utfylt søknadskjema som du kan laste ned her.

 

 

- Tilskuddet gis kun for fullblodshopper registrert i Norge på bedekningstidspunktet og 1. oktober i bedekningsåret og som er bedekket med fullblodshingst godkjent for avl.

 

Hopper som har tre eller flere avkom som har startet men som ikke har vunnet løp, er utelukket fra ordningen.

 

Norsk Jockeyklub

Januar 2009