Norsk hindersport

16.02.2009
Artikkelbilde

Styret i Norsk Jockeyklub har gjennom lengre tid vurdert hindersportens framtid.

For å få en endelig avklaring, har styret vedtatt at det skal avholdes

ekstraordinær generalforsamling på Stallkroen Restaurant mandag 2. mars kl 19.00

 

Innkallelse vil bli sendt ut i løpet av uken til alle medlemmer i Norsk Jockeyklub.

Tema vil kun være ja eller nei til hinderløp.

Styret har videre bestemt at dersom generalforsamlingen ønsker

hinderløp i framtiden, vil man på lik linje med Sverige, investere i nye

irske ”plastikkhekker” og samarbeide aktivt med Sverige over en gitt tidsperiode.

Vedtekter Norsk Jockeyklub

Pris for medlemskap er 1.500 kr pr år.