Wilson, Oliver

Oliver Wilson

Lisens nr.: 30028981
Antall seire: 459
Antall starter: 2 586
Totalt inntjent: kr 69 633 647
Tlf.nr.: 20868050(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)