Dalbark, Andreas Tapia

Andreas Tapia Dalbark

Lisens nr.: 30046922
Antall seire: 122
Antall starter: 964
Totalt inntjent: kr 15 053 729
Tlf.nr.: 703320726(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)