Parkin, Kevin

Kevin Parkin

Lisens nr.: 1018123
Antall seire: 23
Antall starter: 295
Totalt inntjent: kr 1 840 872
Tlf.nr.: 730916093(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)