Mortensen, Nathalie

Nathalie Mortensen

Lisens nr.: 30011303
Antall seire: 145
Antall starter: 2 033
Totalt inntjent: kr 11 351 761
Tlf.nr.:
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)