Johansen, Jacob

Jacob Johansen

Lisens nr.: 1013588
Antall seire: 887
Antall starter: 6 075
Totalt inntjent: kr 109 674 112
Tlf.nr.: 705357589(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)