De Paiva, Sandro

Sandro De Paiva

Lisens nr.: 30050226
Antall seire: 108
Antall starter: 854
Totalt inntjent: kr 16 152 390
Tlf.nr.: 48674338(M)
Lisens: Jockey