Arnesen, Knut O

Knut O Arnesen

Lisens nr.: 1001067
Antall seire: 349
Antall starter: 3 362
Totalt inntjent: kr 15 825 978
Tlf.nr.: 90103584(M)
Epost: knutoarn@online.no
Lisens: Profftrener
Treningssted: Enebakk/Øvrevoll