Pedersen, Karoline

Karoline Pedersen

Lisens nr.: 30029579
Antall seire: 1
Antall starter: 15
Totalt inntjent: kr 142 318
Tlf.nr.: 93899963(M)
Epost: karo.peders@gmail.com
Lisens: Amatørtrener+ rytter, trene egne hester
Treningssted: Nittedal