Rodriguez, Martin

Martin Rodriguez

Lisens nr.: 30010435
Antall seire: 232
Antall starter: 1 919
Totalt inntjent: kr 29 076 775
Tlf.nr.: 708539834(M)
Lisens: Jockey, (med utenl. lisens)